นครปฐม เที่ยว

นครปฐม เที่ยว เดินทางง่าย สะดวก ใกล้กรุง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาก นครปฐม น่าจะเป็นจังหวัดแรกๆที่อยู่ในใจ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายบนเส้นทางในภูมิภาคนี้ ในตัวเมืองทั้ง อ.สามพราน อ.นครชัยศรี อ.บางเลน อ.กำแพงแสน เที่ยวได้หลายที่ทั้งที่เที่ยวและร้านกาแฟน่านั่งบรรยากาศดี เรียกได้ว่า เที่ยวต่างหนาว ขอให้มีความสุขกันเสมอ จังหวัดนครปฐมกลายเป็นจุดหมายใหม่ที่นักท่องเที่ยวเมืองกรุงให้ความสนใจ เพราะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกพักผ่อนกันหลากหลายแล้ว แถมยังอยู่ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ไปเช้าเย็นกลับ สบายๆ หลายครั้งไม่มีเบื่อ

ประวัติ นครปฐม เที่ยว อารยธรรม

นครปฐม เที่ยว  เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญและมีประวัติอันยาวนานในดินแดนสุวรรณภูมิ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เดิมนครปฐมตั้งอยู่ริมทะเล สุวรรณภูมิเป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้ง และเป็นราชธานีที่สำคัญในสมัยทวาราวดี ขณะนั้นนครปฐมเป็นแหล่งอารยธรรมจากอินเดีย นครปฐมรวมทั้งพระพุทธศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมความเจริญ มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ต่อมานครปฐมเกิดภัยแล้ง เนื่องจากกระแสน้ำที่พัดผ่านเมืองเปลี่ยนเส้นทางไป จึงมีผู้คนอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ และสร้างเมืองใหม่ “เมืองนครชัยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองว่างอยู่หลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะยังเป็นพระภิกษุได้เสด็จจาริกไปยังพระปฐมเจดีย์ และทรงพบในมหาเจดีย์ที่ไม่มีองค์ใดเทียบได้ เมื่อเสด็จ ขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิม โดยตั้งชื่อว่า ” พระปฐมเจดีย์ ” การบูรณะสิ่งต่างๆ เราขอขุดคลอง บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อให้คงสภาพดีและทำให้การสักการะสะดวกยิ่งขึ้น

ครั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม”

องค์พระปฐมเจดีย์

วัด พระปฐมเจดีย์ อยู่ในราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม เป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ สูงประมาณ 120 เมตร วิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทของพระราชวังเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ “ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยประดิษฐานอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระประธาน ทุกๆ ปี ระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง 5 ค่ำ เดือน 12 จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวแห่เข้าชมจำนวนมาก

พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม ห่างจากพระปฐมเจดีย์เพียง 2 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2450 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระราชวังสนามจันทร์ที่จะใช้เป็นที่ประทับเพื่อสักการะองค์พระปฐมเจดีย์มีความสวยงามมากมาย เช่น พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระที่นั่งมงคลอาสน์ พระที่นั่งราชา มีพระราชวังและตำหนักต่างๆ พระตำหนักทับแก้ว พระตำหนักทับขวัญ เป็นต้นหมายเหตุ พระราชวังสนามจันทร์เปิดให้เข้าชมเฉพาะภายนอกพระราชวังต่างๆ เท่านั้น ตัวอาคารยังไม่เปิดให้เข้าชม

วัดสามพราน

วัดสามพราน ตั้งอยู่ในตำบลสามพราน นครปฐม อำเภอสามพราน เนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ โดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรมไทยผสมจีน โดยเฉพาะตึกมังกรบินบนฟ้า อาคารทรงกลมสีแดง รูปปั้นมังกรนับพันล้อมรอบยอดอาคาร หลวงพ่อพุทโธภาวนา แก้วปราม พระแม่กวนอิม ตุ่มสมบัติ สะพานพญานาค พญาช้างเผือก สะพานมังกร พญาเต่าเรือน พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เป็นต้น มีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น เข้าชมได้ทุกวัน แต่งกายสุภาพระหว่างเวลา 08.00 – 17.30 น.

วัดมงคลจินดาราม หรือวัดไร่ขิง

วัดมงคลจินดาราม หรือ วัดไร่ขิง ท่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจีน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน เป็นวัดที่ชาวนครปฐมและพุทธศาสนิกชนเคารพนับถือ ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง มีเรื่องเล่าว่าลอยน้ำและเติบโตในวัดนี้ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย พระพุทธรูปที่งดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 ยุค คือ พระพุทธรูปปางลีลาเชียงแสน ปางมารวิชัย อ่อนช้อยงดงามแบบสุโขทัย และแบบรัตนโกสินทร์ หน้าสวย น่าบูชามาก กล่าวกันว่าผู้ใดปรารถนาสิ่งใดและทำความดีสมความปรารถนา ตั้งแต่วันขึ้น 13 ค่ำ ถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี จะมีการนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง มีกิจกรรมการออกร้านมากมาย รวมทั้งมีความบันเทิงหลากหลายให้ชม

หาดทรายขาว นครชัยศรี

ตั้งอยู่ในตำบลเพนียดและท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี นครปฐม เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หาดทรายขาว นครชัยศรี มีบรรยากาศทางทะเล ประกอบด้วย หาดทรายขาวกว้าง ทะเลเทียมสวยงาม สะอาดบริสุทธิ์ ต้นมะพร้าวปลูกแทนกัน พร้อมซุ้มไม้ไผ่ให้นั่งพักผ่อนเป็นระยะๆ. เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น. มีค่าบริการท่านละ 20 บาท

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี นครปฐม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญและจำลองเหตุการณ์สำคัญตามประเพณีไทย ริเริ่มโดยอาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ปัจจุบันมีหุ่นขี้ผึ้งต่างๆ รวม 125 ตัว เช่น หุ่นในฉลองพระองค์ม้า กษัตริย์ใน ราชวงศ์จักรี ในอดีต นิทรรศการพิเศษ 100 ปี ชุดหมากรุกไทย ชุดพระสงฆ์ ชุดครอบครัวไทย ชุดที่ 3 ครูดนตรีไทย 3 บุคคลสำคัญของโลก ชุดการละเล่นเด็กไทย ชุดขงเบ้ง คาสิโน ตระกูลทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการเลิกทาส ฯลฯ พิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองมนุษย์ไทยเปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น. ค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตลาดน้ำวัดลำพญา ตั้งอยู่ที่ วัดลำพยา ตำบลลำพยา อำเภอบางเลน นครปฐม เป็น ตลาดริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) มีร้านค้ามากกว่า 50 ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของกินของใช้ในท้องถิ่น พืช ผัก ผลไม้ บ้านในชุมชนที่นำผลผลิตมาขายราคาจึงไม่สูงจนเกินไป บ้างก็ตั้งร้านบนแพ บางลำมีที่นั่งให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรับประทานอาหาร เช่น ผักและผลไม้พื้นบ้าน ผัดไทยกุ้งสด หอยทอด ก๋วยเตี๋ยวเรือ ขนมไทยโบราณ น้ำพริกประเภทต่าง ๆ กุ้งทอด ลูกชิ้นทอด ,ผลไม้แช่อิ่ม-ผลไม้แช่อิ่ม ทอดมันปลากราย อาหารทะเลย่าง ฯลฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามพราน ริเวอร์ไซด์ และตลาดสุขใจ

สามพราน ริเวอร์ไซด์  ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 32 อำเภอสามพราน นครปฐม เป็น สถานที่ท่องเที่ยว และที่พักที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาดทางระบบนิเวศน์ มีกิจกรรมแบบไทยๆให้ร่วมสนุกมากมาย อีกทั้งบรรยากาศยังสบายๆ เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน มีลมเย็นๆ จากแม่น้ำท่าจีน กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การทำนา ทำลูกประคบจากพืชไทย เรียนทำอาหารไทย เลือกซื้อผักและผลไม้ และอาหารเพื่อสุขภาพที่ตลาดสุขใจ และอื่นๆ

ตลาดสุขใจ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม สวนสามพราน อำเภอสามพราน เป็น ตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง โครงการ สามพรานโมเดล เพื่อจำหน่ายทั้งผักและผลไม้โดยตรงแก่ผู้บริโภค ในราคาย่อมเยา อีกทั้งมีอาหารพื้นบ้าน ขนมโบราณหาทานยาก และอาหารนานาชนิดมาจำหน่าย บรรยากาศภายในตลาดอบอุ่นเป็นกันเอง เพราะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรตัวจริงจะมาขายของเอง จึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค รับรองยิ้มได้แน่นอน ตลาดสุขใจ เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ตลาดน้ำดอนหวาย

ตลาดน้ำดอนหวาย ตั้งอยู่ข้างวัดดอนหวาย ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน เป็น ตลาดในร่ม ยอดนิยมอีกแห่งริมแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดนครปฐม มีอาหารท้องถิ่นให้บริการที่นี่ด้วย จำหน่ายขนมโบราณและผักและผลไม้พื้นบ้าน มีให้เลือกกว่า 100 ร้าน แต่ละร้านอร่อยและหาทานยาก ทอดมันปลากราย หมูสะเต๊ะ ของทอดทะเล ขนมไทยโบราณ ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ปลาทูสด ปอเปี๊ยะ ผลไม้แช่อิ่ม ลูกตาล วุ้นกะทิ ขนมเบื้องโบราณ ลูกชุบ ลุยสวน ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ ตลาดน้ำดอนหวายเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม (คิดค่าจอดรถ)

เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

เจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตั้งอยู่ที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี นครปฐม เป็น พิพิธภัณฑ์รถโบราณ ยอดนิยม แห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งโดย คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ผู้หลงใหลในรถยนต์และยานพาหนะทุกชนิด จัดแสดงยานยนต์โบราณทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ พร้อมคอลเลกชั่นรถโบราณจำนวนมากกว่า 100 คัน เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 09.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

นครปฐม เที่ยว  ตลาดน้ำทุ่งบัว แดงเป็นตลาดน้ำที่สร้างขึ้นบนสระบัวแดงขนาดใหญ่ถึง 24 ไร่ ในตำบลบางเลน อำเภอบางเลน นครปฐม รวมแล้วที่นี่มีเนื้อที่ 44 ไร่ แบ่งเป็น 2 สระใหญ่ๆ โซน เป็นอาคารผลิตผล และสระบัว นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมบัวได้ตลอดทั้งปี เพราะปลูกบัว 2 ชนิด คือ บัวชนิดเดิม และบัวแดงมะเหมี่ยวจะบานสลับกันตลอดปี มี บริการเรือให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปถ่ายรูป ดอกบัวแดง อย่างใกล้ชิด ผลิตขายในสถานที่ มีอาหารอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย ทั้งคาวและหวาน โดยเฉพาะ เมี่ยงคำบัว เมนูที่หาทานที่ไหนไม่ได้ ถ้ามาที่นี่ ต้องมาลองให้ได้ ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.

บทความ

nagaway สล็อต

nagaway สล็อต เว็บไซต์สล็อตตรงแทนผ่านตัวแทน เกมคาสิโนออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม มั่นคงที่สุดในประเทศ สล็อตออนไลน์ บาคาร่า เสือมังกร รูเล็ต ไฮโล

อ่านเพิ่มเติม »

สล็อต z16

สล็อต z16 ยังคงเปิดให้ผู้เล่นทุกคน คุณสามารถถอนเงินรางวัลได้ไม่จำกัดจำนวนต่อวัน ฉันสามารถหมุนสล็อตบนเว็บไซต์ใดได้บ้างหากคุณเดิมพันคนเดียวและชนะ กี่ครั้งก็ได้ในแต่ละวันตามที่คุณต้องการ เว็บไซต์สล็อตโดยตรงที่ถอดรหัสง่ายของเรามีความกล้าพอที่จะจ่ายเงินรางวัล เรียนผู้เล่น: True Wallet

อ่านเพิ่มเติม »

r39 สล็อต

r39 สล็อต บริษัทชั้นนำของประเทศไทย bm plus สล็อต ยังเป็นอีกเว็บไซต์ตรงสำหรับสล็อตมือถือที่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ความสนุกได้ฟรีก่อนใครด้วยโหมดสาธิตใหม่ล่าสุดและเล่นเกมที่คุณชื่นชอบได้ทันที สำหรับเรามีเพียงที่เดียวเท่านั้นที่จะเป็น ถึงไม่เติมก็ขอให้คิดถึงเราแล้วมอบให้เรา อย่างไรก็ตามใครก็ตามที่ต้องการลงทุนด้วยเงินของตัวเองสามารถฝากและถอนเงินอัตโนมัติจากกระเป๋าเงินของตัวเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องแจ้งคนกลาง สะดวก

อ่านเพิ่มเติม »

5เฮง สล็อต

5เฮง สล็อต เว็บเกมสล็อตที่ถอดรหัสง่ายเรียกได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งเลยก็ว่าได้ นี่คือวิธีการเล่นเกมสล็อตยอดนิยมประจำปีนี้ heng 168สล็อต เล่นง่ายและชนะเงินจริง เว็บไซต์เกมสล็อตออนไลน์นี้ได้รับความนิยมเพราะชนะง่ายและเล่นง่ายมาก ในบรรดานักพนันมากมายที่ทุกคนรู้จัก คุณสามารถร่วมสนุกและรับรายได้มากเท่าที่คุณต้องการ

อ่านเพิ่มเติม »

99mb สล็อต

99mb สล็อต มาเล่นเกมเดิมพันออนไลน์กัน เกมนี้ไม่เหมือนกับเกมออนไลน์ทั่วไปแต่มันจะเป็นเกมที่คุณสามารถทำกำไรได้ และทำโบนัสด้วยการเล่นเกมเดิมพันและสามารถถอนออกได้เป็นเงินจริง เรียกได้ว่าคุ้มเลย และช่วยให้มีรายได้อีกด้วย เราอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด mbslot 99

อ่านเพิ่มเติม »