เที่ยวนครปฐม วัดไร่ขิง สามพราน วัดดัง

นครปฐม เป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ มีที่ให้เดินหลายที่ นั่งรถไปด้วย การเดินทางโดยรถยนต์ก็ง่าย วันนี้เราขอเอาใจสายบุญด้วยการพาพวกเราไปแสวงบุญกันที่นครปฐม กราบหลวงพ่อ วัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม ที่วัดไร่ขิง ไหว้พระใกล้กรุงเทพ เคลียร์ใจกันนิดนึง โอเค ไปกัน

 

วัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม ไหว้พระใกล้กรุงเทพ

 

วัดไร่ขิง สามพราน  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม มีชื่อว่าวัดมงคลจินดาราม แต่ชาวนครปฐม ก็ยังเรียกกันติดปากว่า “วัดไร่ขิง” เหมือนเดิม ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครปฐมเคารพนับถือ ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครปฐมอีกด้วย

แม้จะมีชื่อว่า “ วัดมงคลจินดาราม ” แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกว่า “วัดไร่ขิง” ตามชื่อของชุมชนในบริเวณนี้ ในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนและปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย วัดไร่ขิง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ตามคำบอกเล่าว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2394

สิ่งสำคัญที่หลายคนนับถือ คือ พระพุทธรูปของหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ตามตำนาน ท่านว่ายน้ำมาโตที่วัดศาลาปูน พระพุทธรูปหล่อด้วย ทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย พระพุทธรูปที่งดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 ยุค คือ พระพุทธรูปปางลีลาเชียงแสน ปางมารวิชัย อ่อนช้อยงดงามแบบสุโขทัย และพระพักตร์งดงามแบบรัตนโกสินทร์บนฐานชุกชี 5 ชั้น เชื่อว่าเป็นฝีมือช่างไทยสมัยล้านนาและล้านขาง พระอุโบสถเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเทวาลัยรอบพระอุโบสถทั้งสี่ทิศ ศาลาจัตุรมุขตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยมีระเบียงทั้ง 4 ด้าน และมีมณฑปอยู่กลางสระน้ำ รอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ

อาณาเขตของวัดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ศาสนสถานและสาธารณสถาน เป็นพื้นที่ของโรงเรียนและโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมี พิพิธภัณฑ์ของเก่า เช่น ถ้วยชาม หนังสือเก่าให้ได้ชม ส่วนบริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดมีปลาบึกขนาดใหญ่นับพันตัว นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังให้อาหารปลาได้ และถ้ามาในเช้าวันศุกร์หรือวันอาทิตย์ก็จะมีตลาดอาหารและผลไม้ให้เดินเลือกซื้อกันอย่างสนุกสนาน ส่วนงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะมีทุกปีตั้งแต่วันขึ้น 13 ค่ำ ถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 มีงานมหรสพสมโภชมากมาย

 

ประวัติที่มาหลวงพ่อ วัดไร่ขิง เล่าตำนานและประสบการณ์

 

วัดไร่ขิง สามพราน พระอุโบสถเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ภายในพระอุโบสถวัดไร่ขิงเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน พระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพระพุทธรูปงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 ยุค ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน พระหัตถ์เป็นแบบสุโขทัยวิจิตรงดงาม และพระพักตร์งดงามแบบรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธรูปจึงเชื่อกันว่าสร้างโดยช่างไทยสมัยล้านนาและล้านช้างซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพบูชา

ตามตำนานเล่าว่ามีแม่น้ำนครชัยศรีอยู่หน้าวัดไร่ขิง หรือแม่น้ำท่าจีนไหล และ  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)  เรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลังจากสร้างแพไม้ไผ่จากวัดศาลาปูนแล้ว ก็นำเรือข้ามน้ำไป พอถึงหน้าวัดไร่ขิงก็ยกขึ้นเก็บไว้ในอุโบสถ วันสงกรานต์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

สำหรับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม นั้น ยังไม่ได้มีปรากฏแน่ชัด แต่ว่ากันว่ามีทั้งหมด 4 ตำนานด้วยกัน ได้แก่

ตำนาน 1
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ปึก) ชาวนครชัยศรี เสด็จออกผนวชในอำเภอสามพรานและเสด็จออกผนวชในพระอุโบสถวัดไร่ขิงด้วยทรงเชื่อว่าพระประธานของวัดไร่ขิงมีขนาดเล็กเกินไปจึงไปขอเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง วัดไร่ขิงและชาวบ้านบอกให้ชาวบ้านอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูนวรวิหาร อยุธยาได้สวามิภักดิ์ที่วัดไร่ขิง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับวันสงกรานต์

ตำนาน 2
พ.ศ. ๒๓๙๔ ได้กลับมาสร้างวัดไร่ขิงที่บ้านเกิดโดยได้อัญเชิญพระพุทธรูปสมัยอยุธยามาประดิษฐานในอุโบสถ แต่ท่านได้มรณภาพเสียก่อนที่จะสร้างเสร็จและพระธรรมราชานุวัตร (อัต จันทโชติ) หลานชายของท่านได้สานต่อและบูรณะวัดไร่ขิงจนสิ้นอายุขัย

ตำนาน 3
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ พระพุทธรูปลอยน้ำอยู่ 5 องค์ (หรือ 3 องค์) ตามตำนานเล่าว่ามีพี่น้องชาวเหนือ 5 คนบวชเป็นพระโสดาบัน ‘แม้โลกมรณะจะขอช่วย’ และหลังจากที่พระอริยเจ้าทั้ง 5 ปรินิพพานแล้วก็ได้อาศัยพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ช่วยเหลือผู้อยู่ริมแม่น้ำให้พ้นทุกข์ จึงได้ทำการลอยแม่น้ำ 5 สาย นำไปบำเพ็ญกุศลตามวัดต่างๆ ดังนี้

องค์ที่ 1 ลอยไปตามแม่น้ำบางปะกง วัดโสธร รู้จักกันในนาม “หลวงพ่อโสธร” ตั้งอยู่ที่วรวิหาร
องค์ที่ 2 ลอยไปตามแม่น้ำท่าจีน เก็บรักษาไว้ที่วัดไร่ขิง เรียกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง”
องค์ที่ 3 ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาและเก็บรักษาไว้ที่วัดบางพลี เรียกว่า “หลวงพ่อวัดบางพลี” แต่บางตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อวัดบางพลีเป็นพระพุทธรูปองค์แรกในจำนวน 5 องค์ จึงเรียกว่า “หลวงพ่อวัดบางพลี”
องค์ที่ 4 ลอยมาตามแม่น้ำแม่กลอง วัดบ้านแหลม “หลวงพ่อวัดบ้านแหลม”
ภาพที่ 5 ลอยมาตามแม่น้ำเพชรบุรี พบที่วัดเขาตะเครา “หลวงพ่อ วัดเขาตะเครา”

ตำนาน 4
ชาวนครปฐมมีตำนานเล่าว่ามีพระพุทธรูป 3 องค์ลอยอยู่ในน้ำ ทำการอัศจรรย์ที่บ้านศรีมหาโพธิ์ ชื่อบริเวณว่า ‘ตำบลบางพระ’ หลังจากนั้นก็ลอยไปพร้อมกับลำธารใหม่ชื่อ ตำบลสามประทวนหรือตำบลสัมประทวน ชื่อว่า “บ้านลานตากฟ้า” และ “บ้านตากแดด” พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ เก็บรักษาไว้ ณ ที่ต่างๆ ดังนี้

พระเครื่องรุ่นแรกในวัดไร่ขิง เรียกว่า ” หลวงพ่อวัดไร่ขิง
องค์ที่สองที่วัดบ้านแหลม เรียกว่า ” หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
องค์ที่สาม วัดเขาตะเครา เรียกว่า ” หลวงพ่อวัดเขาตะเครา

 

บทความแนะนำ