เปิดประวัติเล่า ตำนาน องค์พระปฐมเจดีย์ กับเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้

ตำนาน องค์พระปฐมเจดีย์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม ‘ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ‘ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ  . เป็นที่เคารพบูชาของ พุทธศาสนิกชน ทั่วโลกด้วยปากขนาดใหญ่ ผนังกระจก 2 ชั้น ปูกระเบื้องทั้ง 4 ทิศ เชื่อว่ามีคนไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักองค์พระปฐมเจดีย์ แต่เคยทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้สร้างองค์พระปฐมเจดีย์? และสร้างเมื่อใด เดี้ยวจะมาแนะนำตำนาน เรื่องเล่า และประวัติศาสตร์   ตำนาน องค์พระปฐมเจดีย์ ประวัติ พระปฐมเจดีย์   ตำนาน องค์พระปฐมเจดีย์  พระปฐมเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ส่งศาสนทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา นักโบราณคดียอมรับว่าพระโสณะเถระและพระอุตระเดินทางมานครปฐมในพุทธศตวรรษที่ 3 เพื่อสร้างหลักฐานการประกาศ พระพุทธศาสนา ครั้งแรก ถูกโค่นล้มเหมือนสถูปอินเดีย ต่อมาได้เปลี่ยนวิธีบูรณะใหม่ใน สมัยรัชกาลที่ 4 ภายใต้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จจาริกไปนมัสการพระสถูปเจดีย์ ในเจดีย์องค์เดียวกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ยอดเจดีย์สูง 42 วา เสด็จ ขึ้นครองราชย์ […]

เที่ยวนครปฐม วัดไร่ขิง สามพราน วัดดัง

นครปฐม เป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ มีที่ให้เดินหลายที่ นั่งรถไปด้วย การเดินทางโดยรถยนต์ก็ง่าย วันนี้เราขอเอาใจสายบุญด้วยการพาพวกเราไปแสวงบุญกันที่นครปฐม กราบหลวงพ่อ วัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม ที่วัดไร่ขิง ไหว้พระใกล้กรุงเทพ เคลียร์ใจกันนิดนึง โอเค ไปกัน   วัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม ไหว้พระใกล้กรุงเทพ   วัดไร่ขิง สามพราน  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม มีชื่อว่าวัดมงคลจินดาราม แต่ชาวนครปฐม ก็ยังเรียกกันติดปากว่า “วัดไร่ขิง” เหมือนเดิม ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครปฐมเคารพนับถือ ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครปฐมอีกด้วย แม้จะมีชื่อว่า “ วัดมงคลจินดาราม ” แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกว่า “วัดไร่ขิง” ตามชื่อของชุมชนในบริเวณนี้ ในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนและปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย วัดไร่ขิง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ตามคำบอกเล่าว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2394 สิ่งสำคัญที่หลายคนนับถือ คือ พระพุทธรูปของหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ตามตำนาน ท่านว่ายน้ำมาโตที่วัดศาลาปูน พระพุทธรูปหล่อด้วย ทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย พระพุทธรูปที่งดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 […]