เปิดประวัติเล่า ตำนาน องค์พระปฐมเจดีย์ กับเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้

ตำนาน องค์พระปฐมเจดีย์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม ‘ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ‘ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ  . เป็นที่เคารพบูชาของ พุทธศาสนิกชน ทั่วโลกด้วยปากขนาดใหญ่ ผนังกระจก 2 ชั้น ปูกระเบื้องทั้ง 4 ทิศ เชื่อว่ามีคนไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักองค์พระปฐมเจดีย์ แต่เคยทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้สร้างองค์พระปฐมเจดีย์? และสร้างเมื่อใด เดี้ยวจะมาแนะนำตำนาน เรื่องเล่า และประวัติศาสตร์   ตำนาน องค์พระปฐมเจดีย์ ประวัติ พระปฐมเจดีย์   ตำนาน องค์พระปฐมเจดีย์  พระปฐมเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ส่งศาสนทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา นักโบราณคดียอมรับว่าพระโสณะเถระและพระอุตระเดินทางมานครปฐมในพุทธศตวรรษที่ 3 เพื่อสร้างหลักฐานการประกาศ พระพุทธศาสนา ครั้งแรก ถูกโค่นล้มเหมือนสถูปอินเดีย ต่อมาได้เปลี่ยนวิธีบูรณะใหม่ใน สมัยรัชกาลที่ 4 ภายใต้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จจาริกไปนมัสการพระสถูปเจดีย์ ในเจดีย์องค์เดียวกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ยอดเจดีย์สูง 42 วา เสด็จ ขึ้นครองราชย์ […]